Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BūvBalsts” ir dibināta 2012.gadā.

Tās izpildinstitūcija ir valde, kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs. Sabiedrībā strādā pieredzējuši darbinieki, kuri nodrošina uzņēmuma izaugsmi, labi pārzinot tā darbības nozares. Sabiedrības darbība veidota pamatojoties uz uzņēmuma darbības virzieniem, saskaņā ar kuriem vadošie darbinieki kopā ar vadību plāno attiecīgā darbības virziena attīstību, sadarbību ar pasūtītājiem un klientiem. SIA ”BūvBalsts” darbības ģeogrāfija aptver visu Latvijas teritoriju. Uzņēmums sadarbojas ar Latvijas lielākajiem energobūves uzņēmumiem izpildot vispārējos celtniecības un rekonstrukcijas darbus.

SIA ”BūvBalsts” galvenie darbības virzieni

  • Sabiedrisko,rūpniecisko,civilo ēku būvdarbu veikšana,vadīšana,būvuzraudzība.
  • Inženierbūvju būvdarbu veikšana,vadīšana, būvuzraudzība.
  • Ūdens apgādes, kanalizācijas sistēmu darbu veikšana, vadīšana, būvuzraudzība.
  • Siltumapgādes un ventilācijas darbu veiksana, vadīšana, būvuzraudzība